11A Hồng Hà, Phường 2, Q.Tân Bình, HCM

T 028. 3547.2790 - F 028. 3547.2791

Contact us


Sóng Thanh Media

Address: 230/14/16 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Office: 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028.3547.2790

Fax: 028.3547.2791

Contact: Ms. Phuong Lan - Giám Đốc

Phone: 0908.141.629

Email: landuong@stmedia.vn 

Partners

There is something in english

CTY TNHH TMDV SÓNG THANH

Địa chỉ: 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 028.3547.2790
Fax: 028.3547.2791
DKKD số: 0309402057, ngày 12/10/2009


Visited users : 817899    Online Users: 77256

© Songthanh Media 2024. All rights servered. 11A Hong Ha Str, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC  T 028. 3547.2790 - F 028. 3547.2791