11A Hồng Hà, Phường 2, Q.Tân Bình, HCM

T 028. 3547.2790 - F 028. 3547.2791

Ads on VTV

Partners

There is something in english

CTY TNHH TMDV SÓNG THANH

Địa chỉ: 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 028.3547.2790
Fax: 028.3547.2791
DKKD số: 0309402057, ngày 12/10/2009


Visited users : 762723    Online Users: 75360

© Songthanh Media 2023. All rights servered. 11A Hong Ha Str, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC  T 028. 3547.2790 - F 028. 3547.2791